Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


BIP - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu na zasadach określonych w art. 5 ustawy.

 

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r. nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)

 

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:  wniosek.pdf

 

Wnioski prosimy kierować na adres:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ul. Akademicka 13

20-950 Lublin