Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Strategia rozwoju

Strategia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na lata 2019-2030 wprowadzona została uchwałą Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nr 66/2018-2019 z dnia 24 maja 2019 r.

 

Strategia rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na lata 2019-2030