Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


BIP - Prorektorzy

 

 

 

PROREKTOR DS. NAUKI I WSPÓŁPRACY
Z ZAGRANICĄ
dr hab. Bartosz Sołowiej, profesor uczelni

 

tel. (+81) 445-68-68

(+ 81) 445-66-77


 

 

 

 

 

PROREKTOR DS. ROZWOJU UCZELNI 
dr hab. Adam Waśko, profesor uczelni


tel. (+81) 445-67-90

 

 

 

 

 

PROREKTOR DS. STUDENCKICH I DYDAKTYKI 

dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni


tel. (+ 81) 445-69-99


 


 

 

 

 

 

 

 

 

PROREKTOR DS. KADR

prof. dr hab Andrzej Marczuk

 

tel. (+81) 445-68-68

(+ 81) 445-66-77