Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


BIP - Informacje ogólne

STATUS PRAWNY państwowa szkoła wyższa
Rok założenia 1955
Liczba wydziałów 7
Liczba kierunków studiów (stan na dzień 31.12.2020 r.) 52
   
LICZBA STUDENTÓW (stan na dzień 31.12.2020 r.)  
Ogółem 7 314 osób
Studia stacjonarne 5 754 osoby
Studia niestacjonarne 1 560 osób
   
LICZBA PRACOWNIKÓW (stan na dzień 31.12.2020 r.)  
Ogółem 1 420 osób
Nauczyciele akademiccy 669 osób
Pracownicy inżynieryjno- techniczni 239 osób
Pracownicy administracji 241 osób
Pracownicy obsługi 271 osób