Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Kodeks Etyki Pracownika Naukowego

Kodeks Etyki Pracownika Naukowego wprowadzony został Uchwałą Zgromadzenia Ogólnego PAN Nr 2/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r., w sprawie Kodeksu etyki pracownika naukowego

 

Kodeks Etyki Pracownika Naukowego.pdf