Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


BIP - instrukcja obsługi

O BIULETYNIE UP w LUBLINIE

 

Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (w skrócie BIP) to serwis informacyjny służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej dotyczących Uczelni, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej - stron internetowych.

 

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIP UP w LUBLINIE

 

Z lewej strony każdej strony Biuletynu znajduje się kolumna stanowiąca menu przedmiotowe, czyli wykaz kategorii tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępniane w BIP. Wytłuszczoną czcionką (w ramkach) znajdują się nagłówki poszczególnych działów Biuletynu - kategorii tematycznych, a pod nimi widnieją nazwy odpowiednich ich elementów. Wybór danego elementu działu, spowoduje wyświetlenie zawartości tego działu w po prawej stronie. Ponadto znajdują się tam również: odnośnik do ogólnopolskiego serwisu BIP - http://www.bip.gov.pl, umieszczony na biało-czerwonym logo BIP. Na dole każdej strony Biuletynu znajdują się informacje o dacie wprowadzenia danych informacji oraz dacie ich aktualizacji.

 

ZAŁĄCZNIKI

 

Część informacji publicznych udostępnionych w Biuletynie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (np. Statut Uczelni, Regulamin studiów) posiada format załącznika w postaci pliku z rozszerzeniem: pdf lub doc. Na końcu nazwy załącznika znajduje się podana w nawiasie wielkość pliku. W celu otwarcia danego pliku lub zapisania go na dysku swojego komputera, należy kliknąć na nazwę pliku lub ikonkę symbolizującą rodzaj dokumentu.

 

INFORMACJE NIEJAWNE

 

W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podany zostaje zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku jeżeli ograniczenie nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy - podmiot w interesie, którego dokonano wyłączenia jawności. Więcej informacji na ten temat w dziale "Wniosek o udostępnienie informacji publicznej"