Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej wprowadzony został uchwałą Senatu UP w Lublinie Nr 31/2014-2015 z dnia 27 lutego 2015 r.

Poniżej znajduje się tekst regulaminu:

 

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej


ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

 

załącznik nr 1 - miesięczna karta pracy aparatu (WORD)
załącznik nr 1 - miesięczna karta pracy aparatu (PDF)

załącznik nr 2 - karta eksploatacji aparatury naukowo-badawczej (WORD)

załącznik nr 2 - karta eksploatacji aparatury naukowo-badawczej (PDF)