Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Regulamin fakturowania dla potrzeb podatku od towarów i usług

Regulamin fakturowania dla potrzeb podatku od towarów i usług w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie wprowadzony został zarządzeniem Rektora UP w Lublinie Nr 58/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.

Poniżej znajduje się tekst regulaminu:

Regulamin Fakturowania