Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Regulamin przyznawania nagród rektora nauczycielom akademickim

Regulamin przyznawania nagród rektora nauczycielom akademickim Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wprowadzony został  zarządzeniem Rektora 31/2019 z dnia 12.06.2019 w sprawie "wprowadzenia Regulaminu przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie"

Poniżej znajduje się tekst stanowiący załącznik do powyższego zarządzenia

 

Regulamin przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora UP w Lublinie