Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

wprowadzony został zarządzeniem Rektora UP w Lublinie Nr 11/2003 z dnia 28 marca 2003r.

 

Tekst aktu prawnego:

Regulamin2003.pdf  

Status aktu prawnego:

akt posiada tekst jednolity

Zmiany aktu prawnego:


Data wydania:

2003-03-28

Data wejścia w życie:

2003-03-28

Data obowiązywania:

2003-03-31

Tekst aktu ujednolicony:

stan na 1 czerwca 2012 r.

Regulamin_ZFŚS_2012.pdf*      

Załączniki do Regulaminu

•    załącznik nr 1 - wniosek o przyznanie dofinansowania wypoczynku 

   

   [ pobierz plik Word]  |  [ pobierz plik PDF ]

•    załącznik nr 2 - wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe
    

 [ pobierz plik Word]  |  [ pobierz plik PDF ]

•    załącznik nr 3 - umowa pożyczki spłacana w formie rat potrącanych z wynagrodzenia
     

 [ pobierz plik Word]  |  [ pobierz plik PDF ]
 

•    załącznik nr 4 - umowa pożyczki spłacana w formie rat wpłacanych na konto UP lub wpłacanych do kasy 

   

  [ pobierz plik Word]   |  [ pobierz plik PDF ]

•    załącznik nr 5 - umowa w sprawie określenia warunków spłaty nie spłaconej części pożyczki na cele mieszkaniowe

 

  [ pobierz plik Word]    |  [ pobierz plik PDF ]

 

•    wniosek o bezzwrotną pomoc materialną

 

[ pobierz plik Word] 

 

*Tekst ujednolicony - tylko do użytku wewnętrznego!