Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Wybory Rad Dyscyplin

Regulamin wyborczy określający zasady organizacji wyborów Rad Dyscyplin

został wprowadzony uchwałą Senatu 20/2020-2021 z dnia 29.01.2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu Wyborczego Określającego Zasady Organizacji Wyborów Rad Dyscyplin w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na Kadencję 2021-2024

 

  

Tekst aktu prawnego:

Regulamin wyborczy określający zasady organizacji wyborów Rad Dyscyplin

Data wydania:

29.01.2020

Data wejścia w życie:

29.01.2020

Data obowiązywania:

29.01.2020