Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Regulamin Samorządu Studenckiego UP

wprowadzony został zarządzeniem Rektora UP w Lublinie Nr 90/2019 z dnia 26 listopada 2019 r.
 

Tekst aktu prawnego:

Regulamin.pdf  

Status aktu prawnego:

obowiązujący

Data wydania:

26.11.2019

Data wejścia w życie:

26.11.2019

Zmiany aktu prawnego:

Zarządzenie 128/2020

Data obowiązywania:

26.11.2019

Akty prawne uchylone: ----