Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
wprowadzony został zarządzeniem Rektora nr 113 z dnia 08 października 2020 r. 
 
 
Tekst aktu prawnego:
Data wydania: 08.10.2020 r.

Zmiany aktu prawnego:


  •  
Data wejścia w życie: 08.10.2020 r.
Data obowiązywania: 08.10.2020 r.