Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Regulamin Wyborczy 2016-2020

 wprowadzony został uchwałą Senatu nr 19/2015-2016 z dnia 22 stycznia 2016 r. 

 

 

Tekst aktu prawnego:

RegulaminWyborczy2016-2020.pdf  

Data wydania:

2020-01-22

Data wejścia w życie:

2020-01-22

Data obowiązywania:

2020-01-22