Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Regulamin Samorządu Doktorantów

wprowadzony został Zarządzeniem 35/2020 z dnia 03.04.2020
 

Tekst aktu prawnego:

Regulamin

Status aktu prawnego:

obowiązujący

Data wydania:

03.04.2020

Data wejścia w życie:

03.04.2020

Data obowiązywania:

03.04.2020

Akty prawne uchylone: ----