Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Zasady i tryb przyznawania stypendiów doktoranckich w UP w Lublinie

zostały wprowadzone Zarządzeniem Rektora nr 50 z dnia 16 września 2015 r.

 

Tekst aktu prawnego:

Zasady.pdf  

Status aktu prawnego:

obowiązujący

Zmiany aktu prawnego:

brak

Data wydania:

2015-09-16

Data wejścia w życie:

2015-09-16

Data obowiązywania:

2015-10-01

Załączniki:
Akty prawne uchylone: