Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Regulamin Centrum Transferu Technologii

wprowadzony został uchwałą Senatu UP w Lublinie Nr 95/2014-2015 z dnia 26 czerwca 2015 r.
 

Tekst aktu prawnego:

Regulamin2015.pdf  

Status aktu prawnego:

Data wydania:

2015-06-26

Data wejścia w życie:

2015-09-01

Data obowiązywania:

2015-09-01